Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

a"> 08/10/2019 กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 0

hp endif; ?>

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขยืน เทพทอง ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

a"> 08/10/2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 0

hp endif; ?>

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม …

Read More »

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

a"> 26/09/2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ Comments Off on พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

hp endif; ?>

Read More »