บริการให้เช่าห้องประชุม อบรม สัมมนา

          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้ใช้สอยพื้นที่จำนวน 5 ยูนิตที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากโซนสำนักงานที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรแล้ว หน่วยประสานงานฯ ได้เปิดให้บริการเช่าสถานที่แก่หน่วยงานภายนอกในการจัดประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย       

          ความพร้อมในการให้บริการเช่าสถานที่ของหน่วยประสานงานฯ ในขณะนี้ถือว่า ยังสามารถเปิดให้บริการเช่าได้ไม่มากนัก เนื่องจากสถานที่ทั้งหมดจะใช้เพื่อภารกิจการเรียนการสอนเป็นหลัก และจากการปรับปรุงห้องบรรยาย 1 และห้องบรรยาย 2 เป็นห้องเรียนแบบ Smart Classroom รองรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีชั่วโมงเรียนในวันปกติ ทำให้จำนวนห้องที่สามารถให้เช่าบริการได้มีจำนวนน้อยลง ทั้งนี้ หากสนใจเช่าสถานที่ สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5 ต่อ 71111 หรือ 0 2298 0948

conference room services