sumetta.ur

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรจาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ ไปถวายหน้าพระรูป พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ของทุกวัน  

นปม.กท. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จัดกิจกรรม “แชร์รัก…นักรีไซเคิล”

ในช่วงปฏิบัติงาน Work from Home เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดกิจกรรม “แชร์รัก…นักรีไซเคิล” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ โดยให้บุคลากรหน่วยประดิษฐ์ชิ้นงานรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือนหรือสำนักงาน   งานนี้ต้องบอกว่า มากกว่า ไอเดีย คือ ความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งวัสดุเหลือใช้ในบ้านและสำนักงานสามารถนำมารีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการทิ้งเป็นขยะ ซึ่งหน่วยประสานงานฯ ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนโครงการสีเขียวของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

Announcement: WUBKK extend for Work from Home until April 30,2020

According to the announcement of the Walailak University on the subject of “Offices of Walailak University at Bangkok extend for Work from Home until April 30,2020” due to the Pandemic of Coronavirus 2019 or COVID-19. Guideline of Work from Home as following: 1. All staff of the WUBKK, including cleaning staff and the driver not …

Announcement: WUBKK extend for Work from Home until April 30,2020 Read More »

ขยายเวลา Work from Home หน่วยประสานงานฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานศึกษาทุกระดับ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลาการปิดทำการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยขยายเวลาปิดทำการของหน่วยงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ให้มีผลสัมฤทธิ์ในการทำงานเท่ากับการมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน เพื่อให้หน่วยประสานงานฯ สามารถให้บริการและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ จึงขอเรียนแจ้งแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 1. พนักงานหน่วยประสานงานฯ ทุกคน รวมทั้ง พนักงานทำความสะอาด และพนักงานขับรถยนต์ ไม่มีการเดินทางออกนอกที่พักอาศัยไปในพื้นที่เสี่ยงหรือต่างจังหวัด โดยจะปฏิบัติงานให้มีผลสัมฤทธิ์เสมือนปฏิบัติงานในสำนักงาน 2. ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) Line Official Account: WUBKK โดยคลิก Link https://lin.ee/pcLp5c1  Workplace: WUBKK หน่วยประสานงานฯ …

ขยายเวลา Work from Home หน่วยประสานงานฯ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 Read More »

Going forward with Green WUBKK activities “Kin Pak Rak Sukkhaparb”

On March 23rd, 2020, Walailak University Bangkok Coordination Unit held Green Activity that we called “Kin Pak Rak Sukkhaparb”. There are consequences from previous activity that everyone planted varieties of vegetable, so it is a good time to take all vegetables for our healthy dish that we called “Meung Pla To”. Not only end of …

Going forward with Green WUBKK activities “Kin Pak Rak Sukkhaparb” Read More »

นปม.กท. จัดกิจกรรม “กินผัก…รักษ์สุขภาพ” เดินหน้าโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม “กินผัก รักษ์สุขภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อันเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ ซึ่งบุคลากรหน่วยได้นำเอาพืชผักที่ร่วมกันปลูกและดูแลในกิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้มาปรุงเป็นอาหาร โดยเลือกเมนูเมี่ยงปลาทู ซึ่งได้ใช้ผักทุกชนิดที่ปลูกแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์มารับประทานคู่กับปลาทูทอดและน้ำจิ้มรสเด็ด เรียกได้ว่า กิจกรรมนี้ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ ที่สำคัญบุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้พิสูจน์แล้วว่าบนตึกสูงก็สามารถปลูกพืชได้ ไม่หมดเพียงเท่านี้ โครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากกิจกรรม “บนตึกสูงก็เขียวได้” กิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” และกิจกรรม “กินผัก รักษ์สุขภาพ” แล้ว ยังได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกภายใต้ชื่อกิจกรรม Bye Bye Plastic และกิจกรรม “แชร์รัก…นักรีไซเคิล” อีกด้วย