Home / sumetta.ur

sumetta.ur

นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

a"> 08/10/2019 กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ, ข่าวประชาสัมพันธ์ 0

hp endif; ?>

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขยืน เทพทอง ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

a"> 08/10/2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ 0

hp endif; ?>

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม …

Read More »

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่

a"> 08/10/2019 กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ 0

hp endif; ?>

หน่วยประสานงานฯ ยินดีต้อนรับ น้องแหม่ม นางสาวศรัณญา สุดสนอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สู่ครอบครัวหน่วยประสานงานฯ น้องแหม่มเริ่มงานวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรก โดยจะปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ รวมทั้งช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ

Read More »

ตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562

a"> 08/10/2019 กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ 0

hp endif; ?>

8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ประธาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยประสานงานฯ ได้ 5 คะแนนเต็ม จากการตรวจประเมินในครั้งนี้

Read More »

WUBKK รณรงค์ลดการใช้พลาสติก

a"> 08/10/2019 กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ 0

hp endif; ?>

29 สิงหาคม 2562 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าโครงการสีเขียว รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงาน พกกล่องข้าวใส่อาหาร แก้วน้ำ และถุงผ้า เพื่อลดปริมาณการใช้โฟมและพลาสติก  ………………………….. WUBKK Green เพราะเรารักษ์โลก

Read More »

หน่วยประสานงานฯ มอบสิ่งของสมทบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

a"> 05/10/2019 กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ 0

hp endif; ?>

หน่วยประสานงานฯ มอบสิ่งของสมทบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา หน่วยประสานงานฯ มอบสิ่งของสมทบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา หน่วยประสานงานฯ มอบสิ่งของสมทบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา

Read More »

พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

a"> 26/09/2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ Comments Off on พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

hp endif; ?>

Read More »