ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารหารือความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษากับหัวเว่ย

ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารเยือน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ สำนักงานชั้น 38 อาคาร จี ทาวเวอร์แกรนด์ พระราม 9 ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม Smart Hospital, Smart Campus, Agriculture และนวัตกรรมในกลุ่ม Healthcare พร้อมทั้งได้หารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขยายความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี Smart University ของมหาวิทยาลัย
ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
          โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณวรวิทย์ จำปาไชยศรี รองประธานอาวุโส Mr.Sheldon Wang รองประธานกลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ และทีมงานบริษัท หัวเว่ย ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะได้ประสานความร่วมมือเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่อไป
ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมหัวเว่ย
วันที่ประกาศ 07/12/2566