งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 
แผนที่งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5 โทรสาร 0 2298 0248
อีเมล [email protected] เว็บไซต์ bkk.wu.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ช่องทางติดตาม