มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร

 
แผนที่งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร
เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5 
อีเมล wu-bkk@wu.ac.th เว็บไซต์ bkk.wu.ac.th

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 16:30 น.

ช่องทางติดตาม