Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

 

 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร                                                                                                         เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400       โทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5  โทรสาร 0 2298 0248  อีเมล wu-bkk@wu.ac.th