ข่าวประชาสัมพันธ์

คกก.การเงินและทรัพย์สิน และงานประสานงานฯ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

WUBKK แสดงความยินดี
WUBKK แสดงความยินดี
          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ดร.วศิน ซื่อสุทธจิต คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และบุคลากรงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ เนื่องในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยนครพนม มีมติให้ท่านเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องบรรยาย ศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถนนพระราม 6
WUBKK แสดงความยินดี
วันที่ประกาศ 28/08/2566