ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ ศาลา 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี เป็นประธานในพิธี
          ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566 สิริอายุ 88 ปี ในนามผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น้อมรำลึกในคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่งมา ณ โอกาสนี้
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
วันที่ประกาศ 09/10/2566