ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ผนึก 2 องค์กรธุรกิจชั้นนำ เครือโรงแรมแมริออท – เครือเซ็นทรัล รีเทล MOU การปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE)

มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) ร่วมกับ เครือโรงแรมแมริออท และเครือเซ็นทรัล รีเทล รวมสถานประกอบการ 81 หน่วยงาน มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การทำงานจริงกับองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำ
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE) ร่วมกับ Mr. Alexander Kellermann ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ผู้บริหารและบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม ณ ห้องแกลอรี ชั้น 2 โรงแรมแมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ตเม้นท์ สุขุมวิท พาร์ค กรุงเทพฯ
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับเครือโรงแรมแมริออท ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่มีชื่อเสียง มีโรงแรมในเครือมากถึง 46 แห่งทั่วประเทศ ที่จะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ชั้นเยี่ยมให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมบริการ การจัดการการท่องเที่ยว ศิลปะการประกอบอาหารฯ (โปรเชฟ) บัญชี การตลาด และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้เป็นการร่วมกันพัฒนากำลังคนของประเทศในรูปแบบสหกิจศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้กับนักศึกษา และจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทย
          Mr. Alexander Kellermann กล่าวว่า เครือโรงแรมแมริออท ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และยินดีให้การสนับสนุนนโยบายสหกิจศึกษาอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์กับโรงแรมในเครือแมริออทจะไม่เป็นเพียงนักศึกษาฝึกงาน แต่เราจะมองว่า เขาคือผู้ที่จะได้รับการจ้างงานในอนาคต และเห็นด้วยกับมหาวิทยาลัยที่เพิ่มระยะเวลาในการสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน เพราะจะทำให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ตรงกับสถานประกอบการได้อย่างเต็มที่และนำไปสู่การจ้างงานได้เลยจากการฝึกงาน
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          จากนั้นในเวลา 14.00 น. ของวันเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (CWIE) ร่วมกับ คุณเวทิสา กาญจนแก้ว Head of Resourcing and Talent Acquisition บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมเอสเปรสโซ ชั้น 3 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณสุวรรณา ปัญญาวงศ์อุดม Head of CRC Recruitment & Institute Project บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า นักศึกษาที่ต้องเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือ กลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพรองรับ เช่น หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรด้านสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนักศึกษา 34 หลักสูตรที่ต้องปฏิบัติสหกิจศึกษา การที่มหาวิทยาลัยเพิ่มระยะเวลาสหกิจศึกษาจาก 4 เดือน เป็น 8 เดือน จึงเป็นผลดีทั้งกับนักศึกษาและสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้ฝึกทักษะการทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในระยะเวลาที่เหมาะสม และผู้ประกอบการก็จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย เครือเซ็นทรัล รีเทล มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย นับเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยที่จะมีแหล่งสหกิจศึกษาชั้นเยี่ยมให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยก็อยากจะทราบความต้องการของผู้ประกอบการด้วยเช่นกัน เพื่อจะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องต่อไป
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          ด้าน คุณเวทิสา กาญจนแก้ว กล่าวว่า เซ็นทรัลยืนยันที่จะพัฒนาและเติบโตทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาได้ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาต่าง ๆ มานานกว่า 10 ปี กระทั่งได้ทำความความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ และเซ็นทรัลจะทำต่อไปเพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
          เครือเซ็นทรัล รีเทลเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำ ที่มีบริษัทในเครือมากถึง 35 บริษัท ครอบคลุมทั้งธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจร้านยา ธุรกิจอาหาร ไอที และกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ โดยบริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจและจ้างงานรวมมากถึง 100,000 ตำแหน่ง รวมทั้งมีความต้องการรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจครอบคลุมทุกสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก ในปี 2566
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายด้านสหกิจศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาฯ แล้ว 1 ครั้ง กับสถานประกอบการคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 47 หน่วยงาน ทั้งนี้ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งเครือโรงแรมแมริออท และเครือเซ็นทรัล รีเทล ในครั้งนี้ จะทำให้มหาวิทยาลัยมีสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพสูง สามารถรองรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจได้ทั้งในและต่างประเทศครอบคลุมทุกสาขาวิชา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือทางด้านอื่น ๆ ในอนาคต
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
มวล. MOU ด้านสหกิจศึกษา
วันที่ประกาศ 01/06/2566