ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร พร้อมเปิดใช้พื้นที่รองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย ประเดิมจัดการประชุมสภาฯ นัดแรก

มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร ภายหลังการปรับปรุงสำนักงานแล้วเสร็จ จัดพิธีถวายเครื่องบูชาท้าวหิรัญพนาสูร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ พิธีสงฆ์ทำบุญสำนักงาน และงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งแรกของปีประเดิมสำนักงานโฉมใหม่
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร จัดพิธีทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสปรับปรุงสำนักงานกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ พร้อมสำหรับรองรับภารกิจด้านการเรียนการสอน การจัดประชุม การอบรม สัมมนา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานกรุงเทพมหานคร ตลอดจนใช้สำหรับให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป จากวัดพิชยญาติการามวรวิหาร มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีเจิมป้ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และประพรมน้ำมนต์สำนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องตุมปัง 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
          โดยในช่วงเช้า เวลา 09.09 น. ของวันเดียวกัน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องบูชาท้าวหิรัญพนาสูร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ ณ รูปเคารพท้าวหิรัญพนาสูร บริเวณด้านหน้าอาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยและบุคลากร ตามความเชื่อที่ว่า ท้าวหิรัญพนาสูร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ โดยเฉพาะในเขตพญาไท จะมีศาลท้าวหิรัญพนาสูร ประดิษฐานอยู่ภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนสักการะบูชา ขอพรในเรื่องของสุขภาพ ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งเรื่องโชคลาภ อำนาจ และความร่มเย็นเป็นสุข
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
          ภายหลังเสร็จสิ้นจากพิธีทำบุญสำนักงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้โอกาสนี้ จัดงานเลี้ยงสวัสดีปีใหม่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567 โดยนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอให้มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในทุกเป้าประสงค์ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่และขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ทุ่มเททำงานช่วยเหลือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในทุกภารกิจด้วยความกรุณายิ่งเสมอมา
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
          จากนั้นเวลา 13.00 น. นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมนัยวิภาส โดยในการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ได้มอบชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ท่านนายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมทั้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์ความเป็นเลิศการเรียนการสอน ได้ใช้โอกาสนี้ มอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์ น.พ. วุฒิชัย ธนาพงศธร กรรมการมหาวิทยาลัย ที่ท่านได้ทุ่มเทช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในการปรับระบบการเรียนการสอนจากไตรภาคมาเป็นทวิภาคด้วย
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
มวล. จัดพิธีทำบุญสำนักงานกรุงเทพมหานคร
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานให้มีความทันสมัย สวยงามและตอบโจทย์การใช้งานรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัย ภายในสำนักงานประกอบด้วย ห้องประชุมนัยวิภาส ซึ่งเป็นนามที่ตั้งโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อธิการบดีผู้ก่อตั้งและอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นห้องประชุมใหญ่สำหรับใช้ในการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย มีห้องประชุมขนาดเล็ก ห้องบรรยาย ห้องรับรอง สำนักงานการเรียนการสอน และพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการสถานที่แก่หน่วยงานภายนอกสำหรับดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
วันที่ประกาศ 15/01/2567