AmazingCounters.com

ผู้เข้าชมทั้งหมด
Copyright 2009-2010 by หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร 0-2298-0244-5


หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
Walailak Coordination Unit, Bangkok

รวม Link
ข่าวมหาวิทยาลัย

แบ่งปันความรู้สู่การพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์
สาระความรู้
นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการและการจัดทำกิจกรรมเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน 2560


รางวัลแห่งคุณภาพนักศึกษาสหกิจศึกษา มวล. คว้ารางวัลระดับชาติ วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8
ผู้บริหารม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนิด้า
อ่านข่าวทั้งหมด>>
ขอเชิญติดตามอ่านจดหมายข่าวหน่วยประสานงานฯ Impress Newsletter ฉบับเดือนมิถุนายน 2560
อ่านข่าวทั้งหมด>>
อ่านข่าวทั้งหมด>>
สารพัดประโยชน์ของ “ฟักข้าว” 

“กุหลาบ” สวย ดี มีประโยชน์
อ่านข่าวทั้งหมด>>
ทำไมต้องเกินกว่าคำว่า “ประทับใจ”
กำลังใจในการทำงาน สร้างได้ด้วยตัวเอง
ทำกิจกรรมให้สนุก...และมีความสุขกับการทำงาน
Happy Body สุขภาพดี...เราสร้างได้
น้ำมันมะพร้าว ช่วยชะลอวัยให้สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก
หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบริการให้หน่วยงานภายนอก เช่าสถานที่สำหรับจัดประชุม /อบรม สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-2990948