กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ จัดกิจกรรม WUBKK New Year Party 2024

WUBKK New Year Party 2024
WUBKK New Year Party 2024
WUBKK New Year Party 2024

          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ WUBKK New Year Party 2024 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร งานประสานงานฯ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย
          รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับจัดเลี้ยง
         
นางโสภิดา พัฒน์ทอง หัวหน้าส่วนอำนวยการและสารบรรณ ให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่พนักงาน
         
นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานฯ ให้การสนับสนุนเงินรางวัลกิจกรรม “ล้วงไข่นำโชค”
         
บริษัท บุญวิศกรรม จำกัด ให้การสนับสนุนของขวัญสำหรับกิจกรรมปีใหม่

WUBKK New Year Party 2024
WUBKK New Year Party 2024
WUBKK New Year Party 2024
WUBKK New Year Party 2024
WUBKK New Year Party 2024
วันที่ประกาศ 26/12/2566