กิจกรรมงานประสานงานฯ

ตรวจรับงานงวดสุดท้าย โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)
ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)
          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ พร้อมคณะ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบเนื้องานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) โครงการปรับปรุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ โดยบริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมา ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานถูกต้อง ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญา และขณะนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานกรุงเทพมหานคร สามารถเปิดใช้พื้นที่ได้แล้วเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์
ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)
ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)
ตรวจรับงานงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)
วันที่ประกาศ 25/12/2566