กิจกรรมงานประสานงานฯ

ตรวจรับงานงวดที่ 5 โครงการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบการส่งงวดงาน งวดที่ 5 โครงการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ร่วมกับ นายเฉลิมชัย สุทธิสาร Managing Director บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด ผู้รับเหมา ซึ่งขณะนี้งานติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมนัยวิภาส งานปูพรมห้องประชุมและห้องรับรองได้ดำเนินการแล้วเสร็จ รอลงเฟอร์นิเจอร์ งานปรับปรุงโดยภาพรวมมีความก้าวหน้า ร้อยละ 82.98
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ 27/09/2566