กิจกรรมงานประสานงานฯ

การปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ใกล้แล้วเสร็จ 1 ก.ย. 2566 เตรียมเข้าพื้นที่จัดระเบียบสำนักงาน

สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          การปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ขณะนี้การภาพรวมงานปรับปรุงใกล้แล้วเสร็จ โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานประสานงานฯ ได้เข้าตรวจความเรียบร้อยงานปรับปรุงสำนักงาน ซึ่งได้มีการทำ Big cleaning พื้นที่โดยรวม เพื่อเตรียมลงเฟอร์นิเจอร์ งานปูพรม รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          จากนั้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ทีมงานวสันต์สตูดิโอ ได้เข้าดูพื้นที่สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมการผลิตและติดตั้งกรอบภาพตกแต่งสำนักงาน ประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องรับรอง และพื้นที่อื่น ๆ ภายในสำนักงานให้สวยงามและสื่อถึงความเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          และเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรงานประสานงานฯ ได้เข้าพื้นที่เพื่อทำการเลือกแบบ กำหนดสี และกำหนดพื้นที่ติดตั้งจัดวางงานปูพรม เฟอร์นิเจอร์ และครุภัณฑ์สำนักงานเรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 บุคลากรงานประสานงานฯ จะเข้าใช้พื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อม จัดระเบียบพื้นที่สำนักงานและวัสดุอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ เพื่อจะได้เปิดให้บริการตามแผนที่วางไว้ต่อไป

วันที่ประกาศ 23/08/2566