กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning ครั้งที่ 3/2566

5ส Green Big Cleaning
          เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning ครั้งที่ 3/2566 ณ สำนักงานชั่วคราว อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถนนระนอง 2 โดยบุคลากรได้จัดระเบียบโต๊ะทำงาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ ดูแลความเรียบร้อยและทำความสะอาดพื้นที่ให้น่าอยู่ น่าทำงาน
5ส Green Big Cleaning
5ส Green Big Cleaning
5ส Green Big Cleaning
5ส Green Big Cleaning
5ส Green Big Cleaning
5ส Green Big Cleaning
วันที่ประกาศ 19/07/2566