กิจกรรมงานประสานงานฯ

ตรวจสอบการส่งงานปรับปรุงสำนักงาน งวดที่ 1

สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา นายสนธยา คงชัย รักษาการแทนหัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ พร้อมด้วย นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้างานปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ การส่งงานงวดที่ 1 ร่วมกับ นายเฉลิมชัย สุทธิสาร Managing Director บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด ซึ่งขณะนี้งานปรับปรุงมีความก้าวหน้า ร้อยละ 20 มีการแก้ไขแบบบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น การปรับปรุงสำนักงานโดยภาพรวมเป็นไปตามแผน
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ 01/05/2566