กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ จัดกิจกรรม 5ส Big Green Cleaning

กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning ณ สำนักงานชั่วคราว อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซอยระนอง 2 โดยบุคลากรได้จัดระเบียบโต๊ะทำงาน จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่สำนักงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน และเป็นไปตามมาตรฐานกลาง 5ส Green ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
กิจกรรม 5ส Big Cleaning งานประสานงานฯ
วันที่ประกาศ 24/04/2566