กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กรุงเทพฯ คาดแล้วเสร็จตามสัญญา

งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานฯ ส่วนอำนวยการและสารบรรณ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ร่วมกับ นายเฉลิมชัย สุทธิสาร Managing Director บริษัท บุญวิศวกรรม จำกัด ซึ่งขณะนี้การปรับปรับปรุงสำนักงานเป็นไปตามแผน มีการปรับแบบบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานจริง คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2566
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ 05/04/2566