กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ พร้อมด้วยบุคลากรงานประสานงานฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการในส่วนของการลงกระเบื้องพื้น งานสปริงเกอร์ งานเดินท่อดักท์ ประกอบด้วย ท่อระบายอากาศ ท่อดูดอากาศ ท่อลม และงานหัวจ่ายซัพพลาย ภาพรวมของการปรับปรุงสำนักงานเป็นไปตามแผน การปรับปรุงคืบหน้ากว่าร้อยละ 15
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ 30/03/2566