กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ จัดพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่และพระภูมิเจ้าที่

กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
          เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีบูชาพระสิทธิธาดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่ และพระภูมิเจ้าที่ ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถนนระนอง 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล ขอให้การปฏิบัติงานราบรื่น สัมฤทธิ์ผลดังความประสงค์ทุกประการ ทั้งนี้ บุคลากรงานประสานงานฯ ได้ย้ายมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานชั่วคราว อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จนกว่าการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ จะแล้วเสร็จ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
กิจกรรมงานประสานงานฯ
วันที่ประกาศ 10/02/2566