กิจกรรมงานประสานงานฯ

กิจกรรม 5ส Green Big Cleaning Day งานประสานงานฯ

WUBKK 5S Green
WUBKK 5S Green
          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning Day โดยบุคลากรได้ดำเนินการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารต่าง ๆ เตรียมพร้อมสำหรับการขนย้ายไปยังสำนักงานชั่วคราว ในระหว่างที่ปิดปรับปรุงสำนักงาน ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซอยระนอง 2
WUBKK 5S Green
WUBKK 5S Green
WUBKK 5S Green
WUBKK 5S Green
WUBKK 5S Green
WUBKK 5S Green
วันที่ประกาศ 17/01/2566