ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566

มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนายธีระชัย เชมนะสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องวิทยุ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบการ์ดอวยพรปีใหม่แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยด้วยดีเสมอมา
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
มวล. จัดประชุมสภา 1/2566
วันที่ประกาศ 14/01/2566