กิจกรรมงานประสานงานฯ

Kick off 5ส งานประสานงานฯ จัด Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2566

5ส งานประสานงานฯ
          เช้าวันที่ 6 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Kick off 5ส ซึ่งเป็นกิจกรรมออนไลน์ โดยบุคลากรงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทุกคนเข้าร่วมรับฟัง และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2566 เพื่อจัดการพื้นที่สำนักงาน จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ตลอดจนสะสางเอกสารต่าง ๆ เตรียมการขนย้ายไปยังสำนักงานชั่วคราว ก่อนเริ่มดำเนินการปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566
5ส งานประสานงานฯ
5ส งานประสานงานฯ
5ส งานประสานงานฯ
5ส งานประสานงานฯ
5ส งานประสานงานฯ
5ส งานประสานงานฯ
วันที่ประกาศ 07/01/2566