ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร
          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด อธิการบดีมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากอาการประชวร ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร
วันที่ประกาศ 16/12/2565