กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ สนับสนุนภารกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

WUBKK mission
WUBKK mission
          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าพบคุณวาทินี ขานวงศ์ ผู้อำนวยการ (ฝ่ายการศึกษา) กระทรวงการศึกษา และคุณภัทรินทร์ วิโรจน์ชูฉัตร ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย การขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางภาษาให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังจะส่งนักศึกษา จำนวน 17 คน ไปเรียนภาษากับสถาบันสอนภาษา MEGA ที่ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ การได้พบปะหารือในวันนี้ทำให้ทราบแนวทางที่จะนำไปปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
          งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนภารกิจของศูนย์กิจการนานาชาติ ทั้งการจัดเตรียมกระเช้าของขวัญ บริการยานพาหนะ และการอำนวยความสะดวกในการเข้าพบตามกำหนดการในครั้งนี้
WUBKK mission
WUBKK mission
วันที่ประกาศ 11/11/2565