กิจกรรมงานประสานงานฯ

งานประสานงานฯ จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning Day

5ส Green Big Cleaning Day
          เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 งานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 5ส Green Big Cleaning Day โดยบุคลากรได้ช่วยกันจัดการพื้นที่สำนักงาน จัดหมวดหมู่พัสดุ เพื่อเตรียมบรรจุและขนย้ายไปยังสำนักงานชั่วคราว ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ ซอยระนอง 2 ก่อนจะมีการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2565
วันที่ประกาศ 03/08/2565