กิจกรรมงานประสานงานฯ

เตรียมพื้นที่สำหรับก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.

ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
          บุคลากรงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมสำหรับการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการในส่วนของการเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง การขนย้ายพัสดุ และการจัดหาพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน บุคลากรงานประสานงานฯ จะย้ายไปปฏิบัติงาน ณ อาคารวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซอยระนอง 2 เป็นการชั่วคราว
ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
          ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา งานประสานงานฯ ได้เชิญ นายสนธยา คงชัย สถาปนิก ส่วนอาคารสถานที่ มาดูพื้นที่เพื่อปรับปรุงแบบก่อสร้างสำนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับบุคลากรงานประสานงานฯ โดยการก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2565
ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
ก่อสร้างปรับปรุงสำนักงาน ม.วลัยลักษณ์ กทม.
วันที่ประกาศ 27/07/2565