กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

บุคลากรงานประสานงานฯ เข้าร่วมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565

ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
          ตัวแทนบุคลากรงานประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ส่วนอำนวยการและสารบรรณ เข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้เป็นการจัดการซ้อมหนีไฟแบบเร่งรัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม จัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟเป็นประจำทุกปี มีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเบื้องต้น การตรวจสอบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ประตูหนีไฟ และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่น ๆ
ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
ซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2565
วันที่ประกาศ 25/07/2565