ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จาก SAPPE

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 500,000 บาท จากนายอนันท์ รักอริยะพงศ์ ประธานบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงาน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) อาคาร เอส พี อาเขต ถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายยุทธ เอี่ยมสอาด คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และนางสมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ ร่วมเป็นเกียรติ
          คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE เจ้าของแบรนด์เครื่องดื่มนวัตกรรมชั้นนำและเป็นต้นกำเนิดของ Functional drink ในไทย ด้วยแบรนด์ เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ มายาวนาน และมีสินค้าที่ผลิตด้วยวัตถุดิบจากเกษตรไทยแบรนด์ โมกุ โมกุ, เซ็ปเป้ อโลเวร่า และออลโคโค่ จำหน่ายใน 94 ประเทศทั่วโลก ดำเนินธุรกิจด้วยปณิธาน “เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญานที่สร้างสรรค์ของเรา”เป็นองค์กรที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่อง ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบพระคุณ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเงินหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 3070 หรือโอนเงินสมทบทุนได้ที่บัญชี ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี  828-0-93682-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา โดยเงินบริจาคสมทบทุนจากผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ฯ จะได้นำไปพัฒนาความพร้อมในการรองรับผู้ป่วย เสริมศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์ พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป

กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ประกาศ 26/05/2565