กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม “WUBKK น่าอยู่ น่าทำงาน” สู่การตรวจประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2565

5ส Green หน่วยประสานงานฯ
          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “WUBKK น่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 2/2565” เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยบุคลากรภายในหน่วยงานได้ร่วมกันทำ Big Cleaning จัดระเบียบพื้นที่ภายในสำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมิน 5ส Green ครั้งที่ 1/2565
          ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ประธาน 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน 5ส Green ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โดยหน่วยประสานงานฯ ได้รับคะแนนการตรวจประเมิน 5 คะแนนเต็ม จากการตรวจประเมินในครั้งนี้
5ส Green งานประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
5ส Green หน่วยประสานงานฯ
วันที่ประกาศ 20/05/2565