กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม WUBKK น่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1 “Green Office for a Better Life”

Green Office for a Better Life
          หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “WUBKK น่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยดำเนินกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “Green Office for a Better Life” ประกอบด้วย การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานให้เป็น Green Office ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการรณรงค์ของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งการลดปริมาณการใช้พลาสติก การประหยัดทรัพยากร ส่งเสริมการบริโภคอย่างปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่อย่างสร้างสรรค์
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากบุคลากรได้ร่วมกันจัดระเบียบพื้นที่สำนักงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแลัว ก็ได้ถือโอกาสนี้ตกแต่งสำนักงานต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปด้วยในคราวเดียวกัน
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
Green Office for a Better Life
วันที่ประกาศ 03/12/2021