ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT

อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับคำเชิญเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT จัดโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการนำเทคโนโลยีมาทรานสฟอร์มในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University
          ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้พูดคุยใน Topic: Building Green, Low-Carbon Data Center ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำเทคโนโลยีมาทรานสฟอร์มในด้านต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart University ทั้งการจัดการเรียนการสอนในระบบ Smart Classroom, Smart Laboratory, Smart Transportation การนำเทคโนโลยี SDN และ Data Center ที่ประหยัดพลังงานมาใช้ในศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่ทันสมัยตั้งแต่กระบวนการทางเวชระเบียน กระทั่งการวินิจฉัยโรค ในรูปแบบSmart Hospital, ระบบบริหารจัดการสำนักงานดิจิทัล (DOMS) ซึ่งเป็นขับเคลื่อนสู่การเป็น Smart Organization อย่างเต็มรูปแบบ และในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดย QS Asia University Rankings 2022 อยู่ในอันดับที่ 551-600 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของประเทศไทย เป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการ ก้าวสู่ Word Ranking ของวลัยลักษณ์
อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022
อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022

งาน Powering Digital Thailand 2022 – HUAWEI CLOUD & CONNECT จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 พฤศจิกายน 2564 ภายในงานมีการจัดแสดงเทคโนโลยีที่ทันสมัย อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Cloud, 5G, AI และ Digital Power โดยจัดในรูปแบบ Hybrid Event ประกอบด้วย Smart Healthcare, Smart Energy, Smart Finance, Smart Campus, Smart Education และอื่น ๆ อีกมากมาย

อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022
อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022
อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022
อธิการบดี มวล. ร่วมเป็น Speaker ในงาน Powering Digital Thailand 2022
วันที่ประกาศ 19/11/2021
Share on facebook
Share on twitter