ข่าวประชาสัมพันธ์

นปม.กท. ประชุมติดตามงาน ในระหว่าง Work from home

นปม.กท. ประชุมงาน
        หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ  ที่พักอาศัย (Work from home) แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
        ซึ่งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 หน่วยประสานงานฯ ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงาน ในระหว่าง Work from home ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings โดยการประชุมติดตามงานในลักษณะนี้ จะมีประโยชน์สำหรับบุคลากร ทำให้สามารถวางแผนการทำงานได้อย่างรัดกุม เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ ทั้งยังเป็นการบริหารจัดการให้การทำงานเป็นทีมของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          ด้วยยังไม่มีแนวโน้มว่าสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อที่ทุกประเทศกำลังประสบอยู่จะเบาบางลงเมื่อไหร่ หน่วยประสานงานฯ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำเป็นต้องวางแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานจะไม่เป็นอุปสรรค และบุคลากรของหน่วยงานจะปลอดภัย

วันที่ประกาศ 04/08/2021
Share on facebook
Share on twitter