กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

หน่วยประสานงานฯ ต้อนรับพนักงานใหม่

ต้อนรับพนักงานบริการ
          เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ได้ต้อนรับพนักงานใหม่ นางสาวนภัทร ศาสนะเวทย์ (ต่าย) ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการ ในโอกาสนี้ นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยประสานงานฯ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ โดยมีบุคลากรหน่วยประสานงานฯ ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น
          นางสาวนภัทร ศาสนะเวทย์ จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับรับรองการประชุม รับรองผู้บริหาร อาจารย์ และผู้มาใช้บริการหน่วยประสานงานฯ ตลอดจนบริการต้อนรับและรับรองแขกของมหาวิทยาลัย และภาระงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ
วันที่ประกาศ 02/06/2021
Share on facebook
Share on twitter
Share on google