ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร จี ทาวน์เวอร์ พระรามเก้า โอกาสนี้ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากบริษัทหัวเว่ยฯ ในการบรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และความสำเร็จ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งนายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของหัวเว่ย ร่วมรับฟังการบรรยายด้วย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมเทคโนโลยีหัวเว่ย
วันที่ประกาศ 05/03/2021