ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร
          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และรองประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.-มวล.) พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มวล. ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร
          ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 โดยเคร่งครัด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร
วันที่ประกาศ 27/01/2021