กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 บุคลากรหน่วยประสานงานฯ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ของนิติบุคคลอาคารชุดเอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม และรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับงูและการปฐมพยาบาล

วันที่ประกาศ 25/11/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google