ข่าวประชาสัมพันธ์

อธิการบดีร่วมงานต้อนรับคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมงานต้อนรับ ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ประกาศ 02/10/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google