ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรจาก หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชน นำแจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆ ไปถวายหน้าพระรูป พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ของทุกวัน

วันที่ประกาศ 23/06/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google