กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

นปม.กท. จัดกิจกรรม “กินผัก...รักษ์สุขภาพ” เดินหน้าโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ

กิจกรรม “กินผัก รักษ์สุขภาพ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อันเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมของโครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ ซึ่งบุคลากรหน่วยได้นำเอาพืชผักที่ร่วมกันปลูกและดูแลในกิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้มาปรุงเป็นอาหาร โดยเลือกเมนูเมี่ยงปลาทู ซึ่งได้ใช้ผักทุกชนิดที่ปลูกแบบปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์มารับประทานคู่กับปลาทูทอดและน้ำจิ้มรสเด็ด เรียกได้ว่า กิจกรรมนี้ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ ที่สำคัญบุคลากรทุกคนมีความภาคภูมิใจที่ได้พิสูจน์แล้วว่าบนตึกสูงก็สามารถปลูกพืชได้ ไม่หมดเพียงเท่านี้ โครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากกิจกรรม “บนตึกสูงก็เขียวได้” กิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” และกิจกรรม “กินผัก รักษ์สุขภาพ” แล้ว ยังได้มีการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกภายใต้ชื่อกิจกรรม Bye Bye Plastic และกิจกรรม “แชร์รัก…นักรีไซเคิล” อีกด้วย   
วันที่ประกาศ 27/03/2020