ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการป้องกันและคัดกรองไวรัส COVID-19 ณ หน่วยประสานงานฯ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ตามที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นิติบุคคลอาคารชุดเอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ได้มีการติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยไวรัสปอดอักเสบ COVID-19  ณ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีมาตรการป้องกันและคัดกรอง ดังนี้ 1. ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน เพื่อคัดกรองผู้เข้า – ออกอาคาร บริเวณชั้น G ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ทางเข้า – ออกลิฟต์ บริเวณชั้น 3, 5, 7, 9 และธนาคารกรุงไทย จะมีการคัดกรองโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิร่างกาย 3. หากการคัดกรองตรวจพบว่าบุคคลใดมีอุณหภูมิร่างกายเกินค่ามาตรฐานตามที่กำหนดไว้ คือ 37.5 องศาเซลเซียส ทางฝ่ายบริหารอาคารจะไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าพื้นที่อาคารโดยเด็ดขาด จนกว่าจะมีใบรับรองจากแพทย์ว่าบุคคลนั้นไม่ได้รับเชื้อไวรัสปอดอักเสบ COVID-19  4. ก่อนเข้า – ออกอาคาร ต้องมีการล้างมือด้วยเจลล้างมือทุกครั้ง ซึ่งมีไว้ให้บริการ ณ จุดเข้า – ออกอาคาร 5. หลังเวลา 18.00 น.จะมีการปิดประตูเข้า – ออก บริเวณลานจอดรถ ชั้น 5, 7 และ 9 คงเหลือให้ใช้เพียงประตูชั้น 3 เท่านั้น โดยผู้ใช้บริการสามารถเลื่อนรถลงมาจอดที่ชั้น 3 ได้ หลังเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ ขอความกรุณาผู้เกี่ยวข้องโปรดนำเรียนไปยังคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งผู้ที่จะมาใช้บริการ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ให้ทราบถึงมาตรการดังกล่าว และหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยประสานงานฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 0244 – 5 หรือหมายเลขภายใน 1111 และ 1124
วันที่ประกาศ 04/03/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google