ข่าวประชาสัมพันธ์

“บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์”

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และ รองศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สุมาลี บุญมา รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมพูดคุยในรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ตอน “พัฒนาการ 3 ปี กับหลักสูตรนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์” ออกอากาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. 

ติดตามชมรายการย้อนหลัง

วันที่ประกาศ 29/11/2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on google