กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

หน่วยประสานงานฯ เข้าร่วมการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรหน่วยประสานงานฯ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการซ้อมหนีไฟของนิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็ม ทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นการซ้อมหนีไฟประจำปี เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร โดยในการซ้อมได้มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งการอพยพหนีไฟจากบนอาคาร การดับเพลิง การใช้รอกหนีไฟ ตลอดจนการปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุ และการนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

วันที่ประกาศ 28/11/2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on google