Home / กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ / นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขยืน เทพทอง ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

Check Also

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ …

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่

หน่วยประสานงานฯ ยินดีต้อนรับ น้องแหม่ม นางสาวศรัณญา สุดสนอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สู่ครอบครัวหน่วยประสานงานฯ น้องแหม่มเริ่มงานวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรก โดยจะปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ รวมทั้งช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ

ตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562

8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ประธาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.