ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ประจำปี 2562 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแก้ว รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมด้วยบุคลากรจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ และหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งปีนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดพิธีในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก ชาญ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นประธานในพิธี 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการ บุคลากรของสถาบัน ข้าราชการ รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีสงฆ์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาประกอบพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ร่วมงานได้รับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “วรขัตติยนารี ศรีแผ่นดินไทย” ซึ่งรวบรวมพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะการทรงงานทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านการแพทย์ อันก่อเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ “เฉลิมราชย์องค์ราชัน” การแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ โครงการถักร้อย -สร้อยรัก การแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการ ดร.น้ำจิต/ดร.น้ำใจ การแสดงสินค้าของบริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 จำกัด ผลิตภัณฑ์โครงการเซรามิก และผลิตภัณฑ์ฝีมือราษฎรโครงการในพระองค์ 

ในนามผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน 

ประมวลภาพ 

วันที่ประกาศ 08/10/2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on google