กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ

ตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562

8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ประธาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ หน่วยประสานงานฯ ได้ 5 คะแนนเต็ม จากการตรวจประเมินในครั้งนี้
วันที่ประกาศ 08/10/2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on google