อบอุ่น ประทับใจ มิตรภาพ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ม.วลัยลักษณ์ ผสานรวมวัฒนธรรมของ 33 ชาติเป็นหนึ่งเดียว

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (The 2nd Walailak University Cultural Camp) ระหว่างวันที่ 16 -23 มิถุนายน 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย พร้อมสร้างทูตทางวัฒนธรรม เพื่อช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากล ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก 33 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก เข้าร่วม

โดยในพิธีปิดค่ายฯ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ และตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วม ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ ความอบอุ่น และความประทับใจ ด้วยการแสดงที่ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน ภายใต้ชุด “Cultures Without Borders” ด้วย

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้บอกเล่าถึงประสบการณ์การเป็น Camper เมื่อ 60 ปี ที่แล้วว่า ค่ายนานาชาติจะเป็นประสบการณ์สำคัญและจะเปลี่ยนชีวิตของ Camper โดยได้ริเริ่มการทำค่ายอาสาสมัครในประเทศไทยเป็นคนแรก ปัจจุบันความคิดดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติในปี 2561 มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากถึง 33 ประเทศทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะทำให้นักศึกษาทุกคนได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดหวังไว้

อย่างไรก็ตามขอให้การกล่าวคำลาในคืนนี้คือคำสัญญาที่เราจะพบกันใหม่อีกครั้ง โดยมีข้อความหนึ่งในพิธีปิดที่มีความหมายลึกซึ้งมาก คือ “Distance doesn’t matter since friendship knows no barriers nor frontiers” เพราะค่ายวัฒนธรรมนานาชาติได้ทำให้เกิดมิตรภาพขึ้นแล้ว ดังนั้นระยะทางอันยาวไกลมิใช่อุปสรรคที่พวกเราจะพบเจอกันอีก ขอให้ทุกคนเก็บความรู้สึกและความทรงจำดีๆ เอาไว้ ทำให้มิตรภาพเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้ทุกคนโชคดี และเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมไร้พรมแดน” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมประจำชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการทำอาหารไทย มวยไทย รำไทย ภาษาไทย และดนตรีไทย ตลอดจนร่วมกับชุมชนทำความสะอาดชายหาด การศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช การเยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ล่องเรือเยี่ยมชมลุ่มน้ำปากพนัง เยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*