ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2562 ร่วมอวยพร 85 ปี ท่านนายกสภาฯ

การประชุมสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้อง Montathip 1 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ได้มอบชุดของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นการขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งในงานเลี้ยงรับรองภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ร่วมกันอวยพรวันคล้ายวันเกิด 85 ปี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วย  ประมวลภาพ
วันที่ประกาศ 24/01/2020
Share on facebook
Share on twitter
Share on google