Home / กิจกรรมหน่วยประสานงานฯ / WUBKK รณรงค์ลดการใช้พลาสติก

WUBKK รณรงค์ลดการใช้พลาสติก

29 สิงหาคม 2562 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าโครงการสีเขียว รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงาน พกกล่องข้าวใส่อาหาร แก้วน้ำ และถุงผ้า เพื่อลดปริมาณการใช้โฟมและพลาสติก 
…………………………..
WUBKK Green เพราะเรารักษ์โลก

Check Also

นปม.กท.จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน หน่่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการอบรม “ยกระดับผลงานและชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการชั้นเลิศ” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุขยืน เทพทอง ประธานสาขาการบริหารจัดการองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร …

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่

หน่วยประสานงานฯ ยินดีต้อนรับ น้องแหม่ม นางสาวศรัณญา สุดสนอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สู่ครอบครัวหน่วยประสานงานฯ น้องแหม่มเริ่มงานวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นวันแรก โดยจะปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการ รวมทั้งช่วยงานด้านภาษาอังกฤษ

ตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562

8 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ ประธาน 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติมาตรวจประเมิน 5ส ครั้งที่ 2/2562 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.